HSV de Maasvissers Helmond
 

 


Beste Leden,

Op zondag 28 januari 2024 is er een ledenvergadering. Om 14 uur in het St Anna buurthuis. Tijdens de ledenvergadering is er ook de prijsuitreiking van de viswedstrijden van het afgelopen jaar.

Tot dan.


 

Vissen met de Verlengde Schooldag!

 

Tijdens de activiteiten van de Verlengde schooldag proberen we telkens nieuwe activiteiten te organiseren voor de jeugd op de Silvester Bernadette.
 Nu kwam er een leerling met het idee om eens te gaan vissen! 
Zo gezegd zo gedaan. Samen met Hengelsport Helmond en visvereniging de Maasvissers uit Helmond zijn we dit gaan organiseren. 
Een groepje van 10 kinderen gooide hun hengeltje uit in het naastgelegen Hortensiapark in Helmond Oost.
Vooral de hulp en expertise van de ervaren vissers was goud waard.
 Taylem (leerling groep 8) gaf aan veel geleerd te hebben van zijn 'vis mentor' zoals het goed uitgooien van de lijn, het ophalen en het verwijderen van het haakje.
 In totaal vingen de kinderen van groep 7 & 8 zo'n 120 vissen gedurende de 2 visactiviteiten. Kinderen vonden het geweldig en willen in de toekomst graag zelf vaker gaan vissen in hun vrije tijd. Hengelsport Helmond besloot om ieder kind een Hengeltje en een bakje maden cadeau te doen. Hier waren de kinderen ontzettend blij mee!

Een succesvolle samenwerking met LEV groep Verlengde schooldag, Silvester Bernadette, Hengelsport Helmond en visvereniging de Maasvissers!


 

 

Het wedstrijdprogramma van 2023 staat bij de kalender!

Goedemiddag Heren,

Hier een update van de stand van zaken in de gemeente Helmond.

Afgelopen periode veel gesproken met de gemeente Helmond. Hieronder de besproken punten.

Rochadevijver; Het waterschap en de gemeente staan na een aantal overleggen positief tegenover de aanpak en verbetering van de Rochadevijver als visvijver. Hiervoor hebben we 2 opties besproken met de gemeente.

Optie 1; de gehele vijver op diepte baggeren naar 1 niveau van 16.80 +NAP en het verlagen van het onderhoudspad langs de Rochadeweg met 50 cm. Aanpak van het talud langs Rochadeweg en het aanleggen van 7 steigers langs de Stipdonkseweg en 22 steigers langs de Rochadeweg. Kostenraming: € 250.000,- tot € 300.000,-
Optie 2; Baggeren van het slib in het doorstroomprofiel aan de zuidzijde van de vijver. Het verlagen van het onderhoudspad langs de Rochadeweg met 50 cm. Aanpak van het talud langs Rochadeweg en het aanleggen van 22 steigers langs de Rochadeweg. Kostenraming: € 100.000,- tot € 150.000,-
Zoals jullie zien zijn het flinke bedragen, reëel lijkt dan ook optie 2 als meest haalbare optie. In de toekomst kan dan nog gekeken worden om de andere acties uit optie 1 op te pakken. De gemeente en waterschap hebben deze bedragen nog niet gezien. Deze kostenramingen zullen bij het volgende overleg (di 29-6) worden gepresenteerd aan de partijen. We hebben nu al wel toezegging van het waterschap voor de medefinanciering van 50% voor de aanleg van de steigers. Echter dit is de minst kostbare post. De grootste kostenpost is het baggerwerk. Gemeente en waterschap zijn nu aan het kijken wie, hoeveel en wat iedere partij gaat bijdragen voor het baggeren. Ook niet onbelangrijk in deze. Wie is verantwoordelijk hiervoor?

Mijn vraag aan de besturen van beide HSV' s is; Wat zijn jullie bereid bij te dragen in deze? Graag zou ik van jullie horen of jullie bereid zijn en hoeveel dat jullie zouden willen mee financieren. Als de HSV' s ook mee zouden betalen dan is dat een goed signaal naar de gemeente en het waterschap. Uiteraard zal ik subsidie aanvragen bij Sportvisserij Nederland (NOC NSF geld) na toestemming van mijn bestuur. En dat betekent dan ook gelijk dat Sportvisserij Zuidwest Nederland zal bijdragen. Hoeveel dit zal zijn kan ik nu nog niet zeggen.

Kasteel Noord: Zoals bekend bij jullie is er een vissenbos geplaatst en is er vis uit gezet. Spiegelkarper (25 kg - ca 20 st), Giebel (25 kg - ca 30 st), Zeelt (10 kg - ca 20 st) en Blankvoorn (100 kg - ca 200 st). Helaas met het koude voorjaar zijn er veel karperachtigen overleden ca 70 % van het totaal. Door bij te voeren met speciale korrels (uitgevoerd door John Neerveen, elke dag 0,5 kg) hebben we de sterfte een halt toe kunnen roepen. Ook geholpen uiteraard, door het weer. Deze sterfte van karperachtigen heeft overigens plaats gevonden door geheel Nederland. Oorzaak word nog onderzocht door Sportvisserij Nederland.
Inmiddels heeft de gemeente er mee ingestemd om van deze vijver een zogeheten Visparel te maken. Ik ben nu bezig om een bord te laten maken door Sportvisserij Nederland. Als deze geplaatst gaat worden zal ik dat bij jullie bekend maken.

Zuid-Willemsvaart: We hebben toestemming gekregen en hiermee vooral jullie om de stekken zelf bij te houden langs het kanaal. Als jullie hiervoor materieel nodig hebben kun je contact opnemen met mij of Niels Houben. Helaas krijgen we voor groot onderhoud langs het kanaal nog geen goede voet aan de grond bij RWS. Aankomende herfst en winter zullen wij hier onze aandacht weer op richten.

Er zijn twee nieuwe medewerkers bij de gemeente waar wij de zaken mee bespreken. Dit zijn ipv Marc Bodelier geworden Isabella Bok en Henk Bloemen. Isabella gaat meer over de zaken binnen en Henk over de zaken buiten. Ik heb begrepen van Jan de Groot dat Henk zelfs al buiten is geweest om mee te kijken waar er gesnoeid moest worden en dit is dan ook al uitgevoerd.Al met al zijn we druk bezig in de gemeente Helmond en gebeuren er ook dingen. Mijn tip aan jullie; Hou goed contact met de gemeente en trek aan de bel waar nodig. Dit hoeft niet altijd via ons maar hou mij graag wel op de hoogte. En als je twijfelt neem dan eerst contact met mij op. Ik sta altijd paraat om jullie bij te staan waar nodig.

Mochten er vragen zijn over bovenstaand neem gerust contact op.
 

Met vriendelijke groet,

 

Cees den Haan
Belangenbehartiger Sportvisserij Zuidwest Nederland
31 (0)850 703616
  
oost@sportvisserijzwn.nl


 Nieuws

De aanvulling van de gezamenlijke lijst van de Nederlandse Viswateren 2021 is nu verkrijgbaar bij Hengelsport Helmond.